ديدار آمادگاه نيروي انساني سپاه پاسداران اسلامي از جانبازان بيمارستان روانپزشكي صدر


ديدار آمادگاه نيروي انساني سپاه پاسداران اسلامي از جانبازان بيمارستان روانپزشكي صدر به مناسبت هفته دفاع مقدس
1400/07/10