ساعت توضیحات
متخصص روانپزشک دكتر علي زارعي شنبه (10:30-12)
متخصص روانپزشک دكتر حمزه زارعي شنبه (14-15)
متخصص روانپزشک پونه كيميا قلم چهارشنبه (10:30-12)
متخصص روانپزشک دكتر رضا دانشمند چهارشنبه (14:30-16:30) (متخصص ترك اعتياد)
متخصص مغز و اعصاب دكتر زينب طاهري چهارشنبه (13:45-15) انجام نوار مغزي
متخصص روانپزشک دكتر ناصر مهاجراني یک شنبه (10:30-12) (يك هفته در ميان)
متخصص روانپزشک دكتر ناصر مهاجراني سه شنبه (10:30-12)
متخصص قلب و عروق دكتر مريم جاوداني سه شنبه (10-11:30) معاينه، اكو، تست ورزش
متخصص روانپزشک(فوق تخصص كودك و نوجوان) دكتر قدرت اله انصاري پور یک شنبه (8-10) (فوق تخصص كودك و نوجوان)
متخصص روانپزشک دكتر بهمن شاه ويسي پنج شنبه (10-12)
متخصص روانپزشک(فوق تخصص كودك و نوجوان) دكتر قدرت اله انصاري پور پنج شنبه (8-10) (فوق تخصص كودك و نوجوان)
متخصص روانپزشک دكتر محدثه باقري سه شنبه (14-15:30)
متخصص روانپزشک دكتر يوسف فكور دو شنبه (14:30-16)
متخصص روانپزشک دكتر نبي اله دري جاني دو شنبه (10:30-12)