ساعت توضیحات
متخصص روانپزشک دكتر مهتاب متوسليان چهارشنبه (14:30-16:30)
متخصص روانپزشک دكتر علي زارعي شنبه (10:30-12)
متخصص روانپزشک دكتر مهتاب متوسليان شنبه (14:30-16:30)
متخصص روانپزشک پونه كيميا قلم چهارشنبه (10:30-12)
متخصص روانپزشک دكتر رضا دانشمند چهارشنبه (14:30-16:30) (متخصص ترك اعتياد)
متخصص مغز و اعصاب دكتر محدثه باقري سه شنبه (10-12) انجام نوار مغزي
متخصص قلب و عروق دكتر مريم جاوداني سه شنبه (10-12:00) معاينه، اكو، تست ورزش
متخصص روانپزشک دكتر فاطمه غلامي یک شنبه (14-16:00) (يك هفته در ميان)
متخصص روانپزشک دكتر امير شعباني یک شنبه (15:30-17:30) (يك هفته در ميان)
متخصص مغز و اعصاب دكتر زينب طاهري دو شنبه (13:30-15)
متخصص روانپزشک(فوق تخصص كودك و نوجوان) دكتر بهمن شاه ويسي پنج شنبه (10-12) (فوق تخصص كودك و نوجوان) قبل از مراجعه حتما تماس بگيريد
متخصص روانپزشک دكتر يوسف فكور دو شنبه (14:30-16)
متخصص روانپزشک دكتر نبي اله دري جاني دو شنبه (10:30-12)